Regulamento Carreira XIV

Regulamento:

 • Categorías Masculina e Feminina : Cadete, Xuvenil, Júnior e Absoluta
  – Sub categorías Masculino e Feminina: Promesa e Veterana A , B e C
  – Categoría Cadete: 15 e 16 anos, é dicir que non cumpra os 17 anos o ano de referencia
  – Categoría Xuvenil: 17 e 18 anos, é dicir que non cumpra os 19 anos o ano de referencia
  – Categoría Júnior: 19, e 20 anos, é dicir que non cumpra os 21 anos o ano de referencia
  – Categoría Absoluta: a partir dos 21 anos cumpridos o ano de referencia
  – Sub categoría Promesa: 21, 22 e 23 anos, é dicir que non cumpra os 24 anos o ano de referencia
  – Sub categoría Veterana A:
  – Masculina de 45 a 49 anos, é dicir que non cumpra os 50 anos o ano de referencia
  – Feminina de 40 a 49 anos, é dicir que non cumpra os 50 anos o ano de referencia
  – Sub categoría Veterana B:
  – Masculina e feminina de 50 a 59 anos, é dicir que non cumpra os 60 anos o ano de referencia
  – Sub categoría Veterana C:
  – Masculina e feminina a partir dos 60 anos cumpridos o ano de referencia
  A idade a ter en consideración para toda a tempada sera a que o participante teña o día 31 de decembro do ano da competición

As Carreiras Canón do Sil rexerase polo regulamento de Carreras por Montaña da Federación Galega de Montañismo e da Federación Española de Deportes de Montaña e Escalada ( Consultar en WWW.fgmontanimo.comConsultar en WWW.fedme.es) E AS SEGUINTES NORMAS:

 1. O Corredor indentificarase na recollida do dorsal
 2. Na XIV Carreira non poden participar menores de 21 anos
 3. Na X Media Carreira non poden participar menores de 18 anos
 4. Na IV Mini Carreira e Cadete non poden participar menores de 15 anos
 5. Será motivo de descalificación:
  • Non pasar por tódolos controles.
  • Recibir axuda externa foras dos lugares autorizados( ata uns 100m nos avituallamentos )
  • Ensuciar e degradar o itinerario ( é obrigación de cada corredor levar os seus desperdicios e deixalos nos lugares sinalizados pola organización).
  • O dorsal levarase visible durante toda proba, no peito.
  • Non prestar auxilio a calquera participante que sufra algún accidente e informar o control máis preto.
  • Non se pode obstacularizar voluntariamente a outro corredor.
  • Os participantes obedecerán as instruccións dos membros dos controis.
 6. É obrigatorio avisar o control ou a un membro da organización do abandono e entregar o dorsal.
 7. O mal tempo non é obstáculo para a celebración da proba . A organización reservase o dereito de presentar un recorrido alternativo.
 8. A organización prevé uns tempos de paso e corte en determinados controis e un tempo máximo da proba de 6,00 horas. O corredor que non chegue antes das 13.00 h a o control número 5, seralle retirado o dorsal e quedará descalificado.
 9. O final da proba pode haber control antidoping.
 10. Os participantes eximen a organización de calquera responsabilidade no caso de accidente ou lesión.
 11. Todo corredor debe coñecer e respectar o regulamento da proba. A inscrición implica o cumprimento deste Regulamento.
 12. Os corredores deberán ter as condicións físicas requeridas para a distancia e a dureza do itinerario.Levará a indumentaria e calzado para a proba.