Xunta Directiva

XUNTA DIRECTIVA

Presidente: Xosé Antón Vázquez Pérez
Vicepresidente: F. Javier Fernández Pérez
Tesoureiro: Celso Campo Rodicio
Secretaria: Pilar Rodríguez Rodríguez
Vocal: Manuel F. Rodicio Lizán
Vocal: Carlos Fernández González
socios

SOCIOS:

Formaron parte do clube

185 Socios

Actualmente:

112 Socios

Federados

52 Socios

socios

COTAS ANUALES :

Inscripción

Anual

Familiar 12 € 12 €
Adultos  8 €  8 €
Xuvenil, parado  4 €  4 €
socios
Rúa Calzada, 10
32740 – Parada de Sil
OURENSE
Tfno.: 616 516 238